REGULAMIN ZGŁASZANIA I AKTUALIZACJI PARKINGÓW ROWEROWYCH

Zasady ogólne
1. Regulamin określa reguły zgłaszania nowych parkingów rowerowych i aktualizacji istniejących.
2. Zgłaszający wypełnia określone pola formularza zgłoszeniowego na stronie http://stojaki.waw.pl/
3. Zgłaszający jest zobowiązany do przesyłania za pomocą formularza - prawdziwych informacji.
4. Kilkukrotne wysłanie zgłoszenia nieprawdziwego może skutkować zablokowaniem formularza dla użytkownika na okres 1 miesiąca lub dłuższy.

Zdjęcia
5. Zgłaszający może dodać jedno zdjęcie poglądowe.
6. Zdjęcie powinno ukazywać parking rowerowy oraz jego najbliższe otoczenie.
7. Nadesłane zdjęcie musi być zapisane w formacie .jpg lub .png
8. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem nie może przekroczyć 3MB.
9. Zgłaszający zezwala na wykorzystanie zdjęcia przez serwis Stojaki.waw.pl tylko w charakterze niekomercyjnym, np. poprzez publikację w serwisie.
10. Zdjęcia uznane powszechnie za obraźliwe, propagujące niedozwolone środki, znaki, nagość itp. zostaną usunięte z serwera a formularz - zablokowany na okres 1 miesiąca lub dłuższy.

Wykorzystanie adresu e-mail w zgłoszeniu nowej lokalizacji
11. Zgłaszający zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail na który przyjdzie wiadomość z linkiem potwierdzającym.
12. Podanie adresu e-mail ma jedynie charakter pomocniczy w celu wysłania wiadomości potwierdzającej zgłoszenie parkingu rowerowego.
13. Adres e-mail jest przetwarzany jedynie w procesie wysyłania zgłoszenia i nie jest zachowywany.

Wykorzystanie adresu e-mail w zgłoszeniu błędu parkingu rowerowego
14. Formularz zgłaszania błędu jest formularzem kontaktowym, który przesyła następnie wiadomość e-mail na adres kontaktowy serwisu.
15. Zgłaszający może podać adres e-mail dobrowolnie, służy on jedynie do komunikacji w przypadku gdyby serwis poprosił o doprecyzowanie informacji.