WSPÓŁPRACA

23 czerwca 2014 roku oficjalnie rozpoczęliśmy współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego (który działa w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy). Dzięki zawartemu porozumieniu chcemy dotrzeć z informacją o lokalizacjach parkingów rowerowych (zebranych wspólnie: przez ZTM, dzięki zgłoszeniom od rowerzystów oraz z naszego serwisu) do jeszcze większej grupy osób. Wynikiem współpracy jest m.in interaktywna mapa rowerowa Warszawy na której znajduje się warstwa ze wszystkimi dobrymi stojakami, a także mapa w wersji drukowanej która będzie cyklicznie aktualizowana.

Aktualnie pracownicy ZTM z biura pełnomocnika rowerowego pracują w komórce Wydziału Zrównoważonej Mobilności Zarządu Dróg Miejskich.

Blog Stojaki.waw.pl - Współpraca z ZTM - 25.06.2014


Na zdjęciu (z lewej): Mikołaj Pieńkos (Biuro Pełnomocnika m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej) oraz Maciej Różański (autor strony: Stojaki.waw.pl)