REGULAMIN ZGŁASZANIA I AKTUALIZACJI PARKINGÓW ROWEROWYCH

Zasady ogólne
1. Regulamin określa reguły zgłaszania nowych parkingów rowerowych i aktualizacji istniejących.
2. Zgłaszający wypełnia określone pola formularza zgłoszeniowego na stronie http://stojaki.waw.pl/
3. Zgłaszający jest zobowiązany do przesyłania za pomocą formularza - prawdziwych informacji.
4. Kilkukrotne wysłanie zgłoszenia nieprawdziwego może skutkować zablokowaniem formularza dla adresu IP, z którego wysyłano błędne dane na okres 1 miesiąca lub dłuższy.

Zdjęcia
5. Zgłaszający może dodać jedno zdjęcie poglądowe.
6. Zdjęcie powinno ukazywać parking rowerowy oraz jego najbliższe otoczenie.
7. Nadesłane zdjęcie musi być zapisane w formacie .jpg lub .png
8. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem nie może przekroczyć 3MB.
9. Zgłaszający zezwala na wykorzystanie zdjęcia przez serwis Stojaki.waw.pl tylko w charakterze niekomercyjnym, np. poprzez publikację w serwisie.
10. Zdjęcia uznane powszechnie za obraźliwe, propagujące niedozwolone środki, znaki, nagość itp. zostaną usunięte z serwera a IP użytkownika - zablokowane na okres 1 miesiąca lub dłuższy.

Przetwarzanie danych osobowych
11. Zgłaszający zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail na który przyjdzie wiadomość z linkiem potwierdzającym.
12. Zgodnie z art. 43 Ustawy o ochronie danych osobowych, podawany adres e-mail ma charakter pomocniczy i jest przechowywany wyłącznie w celach kontaktowych.
13. Usunięcie adresu e-mail z bazy następuje wraz z zatwierdzeniem lub odrzuceniem zgłoszenia nowego lub aktualizacji istniejącego parkingu rowerowego.